(π.χ. Ελαστικά)

  NEW CRYPTON-R 115

Ανταλλακτικά Κωδικός Τιμή
1L λάδι Spectro ορυκτέλαιο 20-50 SP2050 9.20
1 Μπουζί NGK NGKC7HSA 3.00
Εργασία με ΦΠΑ   37.20
Σύνολο service με ΦΠΑ:   49.40 €

Εργασίες που θα γίνουν στο service:

 •  Ρύθμιση βαλβίδων
 • Καθάρισμα καρμπυρατέρ και ρύθμιση
 • Καθάρισμα φίλτρο αέρος
 • Έλεγχος φώτα και φλάς
 • Έλεγχος μπαταρίας
 • Έλεγχος φρένα
 • Ρύθμιση αλυσίδας
 • Λίπανση αλυσίδας

 


  CRYPTON-X-135

Ανταλλακτικά Κωδικός Τιμή
1L λάδι Spectro ορυκτέλαιο 20-50 SP2050 9.20
1 Μπουζί NGK NGKCPR9EA-9 9.90
1 Φίλτρο λαδιού Y010 4.90
Εργασία με ΦΠΑ   43.40
Σύνολο service με ΦΠΑ:   67.40 €

Εργασίες που θα γίνουν στο  service:

               

 • Έλεγχος φώτα και φλάς
 • Έλεγχος μπαταρίας
 • Έλεγχος φρένα
 • Ρύθμιση αλυσίδας
 • Λίπανση αλυσίδας

 


  VIRAGO-250(XV)

Ανταλλακτικά Κωδικός Τιμή
2L λάδι Spectro ορυκτέλαιο 20-50 SP2050 18.40
2 Μπουζί NGK NGKCR6HS 8.40
1 Φίλτρο λαδιού Y002 4.60
Εργασία με ΦΠΑ   62.00
Σύνολο service με ΦΠΑ:   93.40 €

Εργασίες που θα γίνουν στο  service:

 • Ρύθμιση βαλβίδων
 • Καθάρισμα φίτρο αέρος
 • Έλεγχος φώτα και φλάς
 • Έλεγχος μπαταρίας
 • Έλεγχος φρένα
 • Ρύθμιση αλυσίδας
 • Λίπανση αλυσίδας

 


  XT-660 R / XT-660 X

Ανταλλακτικά Κωδικός Τιμή
3L λάδι Spectro ορυκτέλαιο 20-50 SP2050 27.60
1 Μπουζί NGK NGKCR7E 10.40
1 Φίλτρο λαδιού Y002 4.60
Εργασία με ΦΠΑ   74.40
Σύνολο service με ΦΠΑ:   117 €

Εργασίες που θα γίνουν στο  service:

               

 •  Ρύθμιση βαλβίδων
 • Καθάρισμα φίλτρο αέρος
 • Έλεγχος φρένα
 • Έλεγχος μπαταρίας
 • Έλεγχος φώτα και φλάς
 • Έλεγχος παραφλού στάθμη
 • Ρύθμιση αλυσίδας
 • Λίπανση αλυσίδας

 


  FAZER-600 (FZS) Μοντέλο 00-03

Ανταλλακτικά Κωδικός Τιμή
3L λάδι Spectro ορυκτέλαιο 20-50 SP2050 27.60
4 Μπουζί NGK NGKCR9E 38.80
1 Φίλτρο λαδιού Y006 7.30
Εργασία με ΦΠΑ   74.40
Σύνολο service με ΦΠΑ:   148.10 €

Εργασίες που θα γίνουν στο  service:

 • Καθάρισμα φίλτρο αέρος
 • Έλεγχος φρένα
 • Έλεγχος μπαταρίας
 • Έλεγχος φώτα και φλάς
 • Έλεγχος παραφλού στάθμη
 • Ρύθμιση αλυσίδας
 • Λίπανση αλυσίδας

  FAZER-600 (FZS) Μοντέλο 04-09

Ανταλλακτικά Κωδικός Τιμή
3L λάδι Spectro ορυκτέλαιο 20-50 SP2050 27.60
4 Μπουζί NGK NGKCR9EK 51.20
1 Φίλτρο λαδιού Y006 7.30
Εργασία με ΦΠΑ   74.40
Σύνολο service με ΦΠΑ:   160.50 €

Εργασίες που θα γίνουν στο service:

 •  Καθάρισμα φίλτρο αέρος
 • Έλεγχος φρένα
 • Έλεγχος μπαταρίας
 • Έλεγχος φώτα και φλάς
 • Έλεγχος παραφλού στάθμη
 •  Ρύθμιση αλυσίδας
 •  Λίπανση αλυσίδας

 


  FAZER-1000 (FZS) Μοντέλο 06-09

Ανταλλακτικά Κωδικός Τιμή
3L λάδι Spectro ορυκτέλαιο 20-50 SP2050 27.60
4 Μπουζί NGK NGKCR9EK

 

51.20

1 Φίλτρο λαδιού Y006 7.30
Εργασία με ΦΠΑ   74.40
Σύνολο service με ΦΠΑ:   160.50 €

Εργασίες που θα γίνουν στο service:

 •  Καθάρισμα φίλτρο αέρος
 •  Έλεγχος φρένα
 • Έλεγχος μπαταρίας
 • Έλεγχος φώτα και φλάς
 • Έλεγχος παραφλού στάθμη
 • Ρύθμιση αλυσίδας
 • Λίπανση αλυσίδας

 


  FAZER-1000 (FZS) Μοντέλο 01-04

Ανταλλακτικά Κωδικός Τιμή
3L λάδι Spectro ορυκτέλαιο 20-50 EXP2050 27.60
4 Μπουζί NGK NGKCR9E 38.80
1 Φίλτρο λαδιού Y006 7.30
Εργασία με ΦΠΑ   74.40
Σύνολο service με ΦΠΑ:   148.10 €

Εργασίες που θα γίνουν στο service:

 • Καθάρισμα φίλτρο αέρος
 • Έλεγχος φρένα
 • Έλεγχος μπαταρίας
 • Έλεγχος φώτα και φλάς
 • Έλεγχος παραφλού στάθμη
 • Ρύθμιση αλυσίδας
 • Λίπανση αλυσίδας

 


  TDM-850 Μοντέλο 96-03

Ανταλλακτικά Κωδικός Τιμή
4L λάδι Spectro ορυκτέλαιο 20-50 SP2050 36.80
2 Μπουζί NGK NGKDPR8EA9 9.20
1 Φίλτρο λαδιού Y002 4.60
Εργασία με ΦΠΑ   74.40
Σύνολο service με ΦΠΑ:   125 €

Εργασίες που θα γίνουν στο service:

 • Καθάρισμα φίλτρο αέρος
 • Έλεγχος φρένα
 • Έλεγχος μπαταρίας
 • Έλεγχος φώτα και φλάς
 • Έλεγχος παραφλού στάθμη
 • Ρύθμιση αλυσίδας
 • Λίπανση αλυσίδας

 


  TDM-850 Μοντέλο 02-09

Ανταλλακτικά Κωδικός Τιμή
4L λάδι Spectro ορυκτέλαιο 20-50 SP2050 36.80
2 Μπουζί NGK NGKDPR8EA9 9
1 Φίλτρο λαδιού Y002 4.60
Εργασία με ΦΠΑ   74.40
Σύνολο service με ΦΠΑ:   124.80 €

Εργασίες που θα γίνουν στο service:

 • Καθάρισμα φίλτρο αέρος
 • Έλεγχος φρένα
 • Έλεγχος μπαταρίας
 • Έλεγχος φώτα και φλάς
 • Έλεγχος παραφλού στάθμη
 • Ρύθμιση αλυσίδας
 • Λίπανση αλυσίδας


Προσφορές